Anders Nærmo

Alder:       
Trafikklærer siden:       
Klasser: B 

Tlf. 995 15355  

Første kjøretime starter 07:00                    

Sanger til bilturen
1. 
2. 
3. 

Kontortid
Mandag 09-15
Onsdag 09-15
Fredag 12-15
Vi er tilgjengelige per telefon utenom kontortiden
Mob: 99515355
Epost: anders@skedsmotrafikkskole.no