Opplæringen

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
Før man har lov å starte med øvelseskjøring privat eller ved en kjøreskole, må man gjennomføre et obligatorisk trafikalt grunnkurs. Kurset kan man ta fra man har fylt 15 år. Om man er over 25 år, trenger man kun delta på kveldene med førstehjelp og mørkekjøringsdemostrasjoner.

Etter gjennomført trafikalt grunnkurs, vil man motta et offentlig bevis. Dette grunnkursbeviset medbringes alltid sammen med gyldig legitimasjon. Dette gjelder både ved øvelseskjøring privat, eller ved en trafikkskole. Øvingskjøring klasse B kan begynne når man er fylt 16 år

Den som skal være ledsager må være fylt 25 år og må ha hatt førerkort i minst 5 år sammenhengende. Bilen skal være utstyrt med en L bak, samt at ledsager skal ha et ekstra innvendig speil som benyttes til observasjon bakover. Når det gjelder privat øvelsekjøring er det er del tips å hente hos en trafikkskole. Læreplanen er bygd opp i fire trinn og det er denne en kjøreskole bruker i undervisningen.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
Gjennom opplæringen på dette trinnet skal eleven lære seg å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.
På trinn 1 er det kun 1 obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3: Trafikale kunnskaper og ferdigheter
På dette trinnet skal eleven lære seg å beherske kjøring i variert trafikkmiljø, mest mulig selvstendig. I dette trinnet gjennomføres sikkerhetskurs på bane(NAF glattkjøringsbane).Ved slutten av trinn 3 skal elevens ferdigheter være på ett nivå som er nært opp til en førerprøve. Trinn 3 avsluttes også med 1 obligatorisk veiledningstime.

Trinn 4: avsluttende kjøring
Opplæringen i trinn 4 er siste trinn, og danner avslutningen på opplæringen. I dette trinnet gjennomføres sikkerhetskurs på vei. Eleven skal i dette trinnet ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken. Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre bil i samsvar med hovedmålet.
Kan være en fordel å gjennomføre trinnrekkefølgen også ved øvelseskjøring privat.
Ta gjerne kontakt hvis det er noe dere ønsker tips, eller hjelp til.