Priser

Betaling skjer kontant eller med kort for hver kjøretime dersom ikke annet er avtalt. Skolen er pålagt å skrive ut kvittering på beløpet.

Bil:    
Kjøretime (a 45 min) **   kr.   650
Sikkerhetskurs på vei (13 t a 45 min)   kr. 6500 
Sikkerhetskurs på bane (glattkjøring uten gebyr til NAF)(4 t a 45 min)   kr. 3500
Mørkekjøringsdemo   kr. 1400
Trafikalt grunnkurs (u/mørkekjøring)   kr. 1500 
Oppkjøring (inkl. leie av kjøretøy + 1 time oppvarming)   kr. 2500
Kun Førstehjelp   kr.   600
Gebyr:    
Teoriprøve (Statens Vegvesen)   kr.   620
Praktisk prøve (Statens Vegvesen)   kr. 1070
Utstedelse av førerkort (Statens Vegvesen)   kr.   370
*Baneleie NAF øvingsbane(glattkjøring)   kr. 1240*
     

Pakketilbud 1: 10 kjøretimer, sikkerhetskurs på bane(tillegg gebyr NAF*) sikkerhetskurs på vei  

  kr. 16000*
Pakketilbud 2: 10 kjøretimer   kr.  6100
NB! Pakkene er gyldig i et år.    
--    
Tilhenger:    
Ta kontakt for informasjon om priser på BE    

 

**Timeprisen vil øke til 650,- fra 1. aug-19 grunnet økte avgifter. 

Avbestilling av kjøretimer og kurs må gjøres min. 1 virkedag i forveien, ellers vil det bli belastet. Sikkerhetskurs på bane og praktisk prøve må avbestilles min 2 virkedager i forveien, el blir gebyr belastet!