Priser

Betaling skjer med kort el Vipps for hver kjøretime dersom ikke annet er avtalt. Vi kan også sende faktura etter avtale, eller eleven bet direkte inn på TABS.

Bil:    
Kjøretime (45 min) inkl. bomutgifter og SMS - automatgir   kr.   820-
Kjøretime (45 min) inkl. bomutgifter og SMS - manuell gir   kr.   850-
Kjøretime e.kl.16 (45 min)   kr.   920,-
Sikkerhetskurs på vei (13 t a 45 min)   kr. 8500,- 
Sikkerhetskurs på øvingsbane (uten gebyr til NAF)(180 min)   kr. 4600,-
Trafikant i mørket(mørkekjøringsdemonstrasjon) (135 min)   kr. 1750,-
Trafikalt grunnkurs (u/trafikant i mørket/mørkedemo) (630 min) 4 kvelder   kr. 1600,- 
Oppkjøring(leie av bil til førerprøve) (75 min)   kr. 2800,-
Kun Førstehjelp (180 min)   kr.   800,-
Gebyr:    
Teoriprøve (Statens Vegvesen)   kr.   360,-
Praktisk prøve (Statens Vegvesen) (bet på nett 1150,-)   kr. 1190,-
Utstedelse av førerkort (Statens Vegvesen) (bet på nett 90,-)   kr.   210,-
*Baneleie NAF øvingsbane(glattkjøring)   kr. 1400,-*
     

Pakketilbud 1: 10 kjøretimer (a 45 min), sikkerhetskurs på øvingsbane(tillegg gebyr NAF*) sikkerhetskurs på vei  

  kr. 20800,-*
Pakketilbud 2: 10 kjøretimer (a 45 min)   kr.  7700,-
NB!  * innbetalte rabatterte pakker refunderes ikke, og kan heller ikke overdras til andre.    
       * Pakketilbud må benyttes innen 12 mnd fra kjøpsdato.    
Tilhenger:    
Ta kontakt for informasjon om priser på BE    

 

Avbestilling av kjøretimer og kurs må gjøres min. 1 virkedag i forveien, ellers vil det bli belastet. Om man avbestiller for sent, eller ikke møter til avtalt tid blir man belastet for avtalt kjøring.

Sikkerhetskurs må avbestilles min 3 virkedager i forveien, el blir gebyr belastet!

Pga. kraftige økninger i avgifter, ser vi oss nødt til å justere litt på timeprisen fra 15/02-23!